Fra tanke til virkelighet

Byggeteknikk, byggeledelse og bygningsfysikk fra Bergen til Kristiansand

Våre tjenester

Alt etter prosjekttype og vanskelighetsgrad jobber vi sammen med andre enkeltstående fagpersoner. I så måte er intet prosjekt for vanskelig eller for stort.

Vi utformer og konstruerer hus- hytter- forretnings- og industribygg og søker om byggetillatelse hos kommunen.

35 års+ erfaring

Ingeniør J G Josdal har jobbet i bransjen siden 1979, og startet egen virksomhet i 1982. Etter da å ha jobbet i noen år, ble det opprettet et AS i 1987. Vi har erfaring fra mange områder, for eksempel kommunalteknikk, byggeteknikk, byggherrerådgiver og prosjektledelse. Vi tilbyr våre tjenester til private, utbyggere, samt det offentlige.

Vi har sentralgodkjenning. Klikk på logoen over.