Tjenester

Som rådgivende ingeniør gir vi kundene våre profesjonell bistand i hele byggeprosessen. Det er hensiktsmessig å ta kontakt med oss så tidlig som mulig i prosjektfasen for å avklare dine muligheter.

Vi kan hjelpe, enten du skal renovere - bygge på - bygge nytt - eller har større boligprosjekter.

Hovedområdet som vi arbeider i er mellom Bergen og Kristiansand. Men har også hatt oppdrag i Troms-Trøndelag- Hønefoss og andre steder østpå. Vi har vært med på større utbygginger i Sverige, og ca. 70 boliger i Tyskland (Sachen).

Vi søker å gi kundene våre bistand i hele byggeprosessen. Det beste for oss er å komme med i prosessen på et så tidlig stadium som mulig.

Ingeniør J G Josdal tilbyr tjenester både til private kunder, til utbyggere - samt det offentlige.

Våre tjenester omfatter bl.a.:

  • Byggeteknikk
  • Kommunalteknikk
  • Prosjektutvikling
  • Prosjektledelse
  • Reguleringsplaner

Byggeteknikk og prosjektutvikling

Bygg på fjell, heter det.

Bygget må være sterkt og stødig, tåle regn, vind snø og jordskjelv. I tillegg skal det gjerne være fleksibelt gjennom sin levetid. Vi velger løsningen og materialene, basert på de forutsetningene og føringen som gis i norsk lovverk. Vi dimensjoner tre-stål- og betongkonstruksjoner, samt vei-vann og avløpsinstallasjoner. Vi leder gjerne prosjekteringer.

Vi går gjerne med deg helt fra starten, fra den spede tanke/drøm, og utvikler prosjektet sammen med deg.

Prosjektledelse

Vi utfører tjenester innen bygge- og prosjektledelse.

En byggeprosess skal loses mellom mange skjær. Lovverk - praktisk gjennomføring på byggeplassen - entreprenører som har sine egne meninger og tanker - totaløkonomi og frem til det endelige bygg/prosjekt som skal fungere i sin tiltenke levetid - minst. Vi har 35 års+ allsidig erfaring i byggebransjen, og nødvendig teoretisk utdannelse. Denne pakken stiller vi til din rådighet.

Kommunalteknikk

  • Reguleringsarbeider
  • Planer for vei-vann og kloakk (tekniske planer).